Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-10

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-01-14
Datum då anslag tas ner: 2020-02-05

Sekreterare: Elin Hellström