Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 11-27

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-02-11
Datum då anslag tas ner: 2020-03-04

Sekreterare: Elin Hellström