Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 28-59

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-03-11
Datum då anslag tas ner: 2020-04-02

Sekreterare: Elin Hellström