Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 60-100

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-04-14
Datum då anslag tas ner: 2020-05-06

Sekreterare: Elin Hellström