Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 101-136

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-05-13
Datum då anslag tas ner: 2020-06-04

Sekreterare: Elin Hellström