Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 137-163

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-06-11
Datum då anslag tas ner: 2020-07-03

Sekreterare: Elin Hellström