Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 164-169

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-07-03
Datum då anslag tas ner: 2020-07-25

Sekreterare: Elin Hellström