Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 170-190

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-08-19
Datum då anslag tas ner: 2020-09-10

Sekreterare: Elin Hellström