Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 191-208

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-09-09
Datum då anslag tas ner: 2020-10-01

Sekreterare: Elin Hellström