Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 209-242

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-10-15
Datum då anslag tas ner: 2020-11-06

Sekreterare: Elin Hellström