Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 243-261

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-11-11
Datum då anslag tas ner: 2020-12-03

Sekreterare: Elin Hellström