Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 262-283

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-12-09
Datum då anslag tas ner: 2020-12-31

Sekreterare: Elin Hellström