Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-28

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-01-20
Datum då anslag tas ner: 2021-02-11

Sekreterare: Elin Hellström