Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 29-55

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-02-17
Datum då anslag tas ner: 2021-03-11

Sekreterare: Elin Hellström