Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 56-77

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-03-17
Datum då anslag tas ner: 2021-04-08

Sekreterare: Elin Hellström