Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 78-132

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-04-21
Datum då anslag tas ner: 2021-05-13

Sekreterare: Elin Hellström