Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 162-180

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-06-16
Datum då anslag tas ner: 2021-07-08

Sekreterare: Elin Hellström