Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§225- 246

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-09-22
Datum då anslag tas ner: 2021-10-14

Sekreterare: Isabella Macri