Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§204-227

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-08-19
Datum då anslag tas ner: 2022-09-10

Sekreterare: Gustaf Olsson