Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-02-23
Datum då anslag tas ner: 2023-03-17

Sekreterare: