Tillkännagivande

Organ: Förskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 17-18

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-02-15
Datum då anslag tas ner: 2023-03-09

Sekreterare: Linnea Sten