Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 123

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-05-23
Datum då anslag tas ner: 2019-06-14

Sekreterare: Lena Jarl