Tillkännagivande

Organ: Delegationen för Räddningstjänsten Mälardalen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 23-39

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-03-22
Datum då anslag tas ner: 2021-04-13

Sekreterare: Emma Stefansson