Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 104,105 & 110

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-05-19
Datum då anslag tas ner: 2022-06-10

Sekreterare: Arasteh Heinemann