Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 79 och 81

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-04-28
Datum då anslag tas ner: 2023-05-20

Sekreterare: Arasteh Heinemann