Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande Arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 71-89

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-04-28
Datum då anslag tas ner: 2023-05-20

Sekreterare: Arasteh Heinemann