Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 104-124

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-06-27
Datum då anslag tas ner: 2022-07-19

Sekreterare: Arasteh Heinemann