Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 97-103,106-109 och111-118

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-06-03
Datum då anslag tas ner: 2022-06-25

Sekreterare: Arasteh Heinemann