Tillkännagivande

Organ: Samordningsförbundet

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§76-86

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-11-25
Datum då anslag tas ner: 2019-12-17

Sekreterare: Ann-Kristin Ekman