Tillkännagivande

Organ: Samordningsförbundet Västerås

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 87-96

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-12-19
Datum då anslag tas ner: 2020-01-10

Sekreterare: Ann-Kristin Ekman