Tillkännagivande

Organ: Samordningsförbundet Västerås

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§72-85

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-10-05
Datum då anslag tas ner: 2020-10-27

Sekreterare: Ann-Kristin Ekman