Tillkännagivande

Organ: Samordningsförbundet Västerås

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§66-78

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-09-28
Datum då anslag tas ner: 2021-10-20

Sekreterare: Ann-Kristin Ekman