Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1 - 18

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-02-08
Datum då anslag tas ner: 2019-03-02

Sekreterare: Sofi Simonsson