Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§19 - 33

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-02-28
Datum då anslag tas ner: 2019-03-22

Sekreterare: Sofi Simonsson