Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 52 - 64

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-05-16
Datum då anslag tas ner: 2019-06-07

Sekreterare: Sofi Simonsson