Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 65 - 82

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-05-23
Datum då anslag tas ner: 2019-06-14

Sekreterare: Sofi Simonsson