Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 122 - 134

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-10-22
Datum då anslag tas ner: 2019-11-13

Sekreterare: Sofi Simonsson