Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§135-151

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-11-28
Datum då anslag tas ner: 2019-12-20

Sekreterare: Sofi Simonsson