Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 152-167

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-12-17
Datum då anslag tas ner: 2020-01-08

Sekreterare: Sofi Simonsson