Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 16-32

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-03-10
Datum då anslag tas ner: 2020-04-01

Sekreterare: Sofi Simonsson