Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 33-45

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-03-31
Datum då anslag tas ner: 2020-04-22

Sekreterare: Sofi Simonsson