Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 60-70

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-05-27
Datum då anslag tas ner: 2020-06-18

Sekreterare: Sofi Simonsson