Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 71 - 83

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-06-22
Datum då anslag tas ner: 2020-07-14

Sekreterare: Sofi Simonsson