Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 84-89

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-09-23
Datum då anslag tas ner: 2020-10-15

Sekreterare: Sofi Simonsson