Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 120-136

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-12-08
Datum då anslag tas ner: 2020-12-30

Sekreterare: Sofi Simonsson