Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-16

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-02-02
Datum då anslag tas ner: 2021-02-24

Sekreterare: Sofi Simonsson