Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 17-34

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-03-03
Datum då anslag tas ner: 2021-03-25

Sekreterare: Sofi Simonsson