Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§52-64

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-07-28
Datum då anslag tas ner: 2021-08-19

Sekreterare: Sofi Simonsson