Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 83-97

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-06-21
Datum då anslag tas ner: 2021-07-13

Sekreterare: Sofi Simonsson