Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 114-130

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-10-19
Datum då anslag tas ner: 2021-11-10

Sekreterare: Sofi Simonsson